A ballad to a programmer (בלדה למתכנת) / Yoni Tsafir & Iftach Bar

A ballad to a programmer (בלדה למתכנת) / Yoni Tsafir & Iftach Bar

תודה לספונסרים של הכנס בלדה למתכנת מאת יוני צפיר ויפתח בר טוב, אז תראו אנחנו כמתכנתים יודעים שאנחנו רוצים לפחות תמיד להיות מאד צנועים ומאד ענוים ואנחנו רוצים תמיד לקבל דעות של אנשים אחרים אבל לפעמים לפעמים אנחנו יודעים יש לנו איזה מתכנת כזה בתוכנו שהוא הוא יודע יותר טוב משאר האנשים, אין מה לעשות […]

Read More